Sakarya dışından gelen çoğu insana sorulan “Hangi Millettensin” sorusu çoğunu şaşırtır…

Nasıl hangi millettensin? Yani, Abhaz mısın, Çerkes misin, Arnavut, Boşnak, Bulgar Muhacırı… Kökenin nedir diye derine gidilince esasında çoğu kişinin iki kuşak öncesine hakim olmadığını, bilgi aktarılmadığını ya da merak etmediğini görebiliyoruz.

Osmanlı Devleti döneminde bu coğrafyada 72 farklı milletten insan yaşıyordu. Dilleri, etnik köken kültür, örf ve adetleri de rahatlıkla yaşanabiliyordu. Bugün Dünya, küresel bir köy haline geldi. Sinema, TV ve diğer tüm organlardan yoğun bir kültürel savaş yürütülüyor ve değerlerini kaybetmek, bu savaşı kaybetmek demek. Türkiye’nin öncesinde de kuruluşunda da ve bugününde de var olan farklı milletlerin cihana karşı verdiği savaş bugün aslında kültürel bir cephede sürüyor.

Bizi biz yapan kendi öz değerlerimiz hızla yozlaşmaya, yozlaştırılmaya devam ediyor. Türkçe’nin durumu, dile hakimiyetimiz, saygımız ortada. Diğer etnik dillerin çoğu kayboldu. Coğrafyamızı zenginleştiren birbirinden güzel ve farklı kültürel değerlerimiz günden güne eriyor. Özendirilen kültürlerin geçmişi yüz yıllık bile değilken asırlara dayanan örf, adet ve geleneklerimize sahip çıkamıyoruz…

Bu noktada sivil toplum kuruluşlarına çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Kültürel zenginliklerimizi yaşatmak için çabalayan, etkinlikler düzenleyen, araştırmalar yapan sivil toplum kuruluşları, geçmişin değerlerini geleceğe taşıyan kilit bir öneme sahip.

Şehrimizde de kültürel çalışmalar yürüten etkin STK’lar mevcut. Şehrimiz, birçok millet, dil, kültürün paydaşı olduğu örnek bir coğrafya. Dün, Yunan İşgalini el ele, tüfek tüfeğe verip püskürtmüş ve Adapazarı’nı Adapazarı yapmış olan atalarımızın evlatları bugün yine komşu, akraba ve dost olarak yaşamaya devam ediyor. Her milletin kendine özgü değerleri, Sakarya’yı Sakarya yapıyor, ulus millet bilinciyle de taçlanıyor.

Sakarya’nın en önemli değerlerinden birisi de şüphesiz Kafkas Kültürü. Şehrimizde Kafkas Kültürünün nesilden nesile aktarılmasında kilit bir öneme sahip STK ise, Sakarya Kafkas Kültür Derneği. Kuruluşundan bu yana 50 yıldan fazla süreçte binlerce kişinin yoğun bir emeği söz konusu.

Bir Abhaz olarak (Kucipa) kendi kültürel değer ve geleneklerimizi yaşamaya ve toplumumuzda zenginlik olarak kalması adına naçizane gayret gösteriyorum. Öncelikle sülale ve ailemizden öğrendiklerimiz haricinde kendi kültürümüzün büyükleri başta olmak üzere tüm soydaşlarımız ile birbirimize katkı sunmaya ve bunu toplumsal hale getirmeye çabalıyoruz.

Bu kapsamda son olarak, Sakarya Kafkas Kültür Derneği’nin her yıl geleneksel olarak düzenlendiği Kültür Gecesi, 27 Nisan Cumartesi akşamı gerçekleşti. Bu yıl ben Nartıj ekibinde, kardeşim Serra’nın Nart ekibinde dans gösterisinde bulunduğu gecede, doksana yakın kişiden oluşan büyük bir ekip harikulade bir Kültür Gecesi sundu.

Continue reading